Persinformatie

Zomervakantie 2021 – van druk naar nog drukker!
 
De zomervakantie is voor wat betreft de medische bijstand in het buitenland opnieuw een drukke periode in vergelijking met de eerste coronazomer (2020). Van begin juli tot half augustus behandelde Mutas ongeveer 5.400 dossiers; ongeveer 80% van het aantal dossiers tijdens een “normale” zomer.
 
Deze dossiers betreffen zowel lichtere dossiers (20%), waarin mensen bijvoorbeeld vragen hebben over de geldende coronamaatregelen of terugbetaling van medische kosten; als zwaardere dossiers (80%), met opname in een ziekenhuis en repatriëring.
 
Tijdens de maand juli behandelde Mutas ongeveer 70% (3.400 dossiers) van het aantal dossiers 2019. Dit lag in de lijn der verwachtingen op basis van het aantal aangemelde dossiers van de voorbije maanden, de reisadviezen en de stijgende vaccinatiegraad.
Omwillende van stijgende vaccinatiegraad werd de maand augustus nog een pak drukker. Tijdens de eerste helft van deze maand behandelde Mutas reeds 2.000 dossiers of ongeveer 90% van het “normaal” aantal.
 
Een aantal vaststellingen over de aard van de dossiers en het reisgedrag:

  • Net zoals vorige zomer verkiezen de meeste reizigers met de wagen naar de omringende landen te gaan.
  • Toch merken we ook dat bestemmingen zoals Turkije, Griekenland, Marokko, ... opnieuw meer bezocht worden (in vergelijking met vorige zomer).
  • Hoewel de auto de voorkeur geniet, reizen opnieuw meer mensen met het vliegtuig.
  • Ongeveer 6% van de dossiers mondt uit in een medische repatriëring.
  • De pathologieën zijn zoals steeds erg divers. Veel breuken en letsels, al dan niet ten gevolge van een ongeval op de reisweg.
  • Ongeveer 11% van de dossiers is Covid gerelateerd.

 
Hebt u vragen neem dan gerust contact op met:
 
Lies Durnez      lies.durnez@mutas.be  0496/16 34 01
Tom Lenie        tom.lenie@mutas.be     0476/29 01 26
 

gerealiseerd door Kubis